Jóga a Mindennapi Életben Egyesület

6724 Szeged, Árvíz utca 36.

Adószám: 19082507-1-06

Cégjegyzékszám: - -

KSH: 19082507913352906


2008. év

Közhasznú egyszerűsített eredmény kimutatás


   2007.   2008. 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6 547 34 604
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 618 5 963
    a, alapítótól 0 0
    b, központi költségvetésből 0 0
    c, helyi önkormányzattól 0 0
    d, egyéb 618 5 963
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4 502
4.Tagdíjból származó bevétel 412 313
5.Egyéb bevétel 5 517 23 000
     
6.Pénzügyi műveletek bevételei 0 826
 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 525
 
C. Összes bevétel (A+B) 6 547 35 129
 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 748 8 159
Anyagi jellegű ráfordítások 4 560 3 556
Személyi jellegű ráfordítások 0 25
Értékcsökkenési leírás 0 278
Egyéb ráfordítások 188 4 300
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
Rendkívüli ráfordítások 0 0
 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 23
Anyagi jellegű ráfordítások 0 23
Személyi jellegű ráfordítások 0 0
Értékcsökkenési leírás 0 0
Egyéb ráfordítások 0 0
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
Rendkívüli ráfordítások 0 0
 
F. Összes ráfordítás ( D+E) 4 748 8 172
 
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(C-F) 1 799 26 957
Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye
(A/1-D/1)
1 799 26 445
Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye
( B/1-E/1)
0 502
 
H. Adózás előtti eredmény ( B/1- E/1) 0 502
 
I. Fizetendő társasági adó 0 0
 
J. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 502
 
K. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 799 26 445
 
Tájékoztatóadatok:    
A. Személyi ráfordítások 0 25
   1.Bérköltség 0 0
   2.Ebből: megbízási díjak 0 0
    Tisztelet díjak 0 0
   3. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 25
   4. Bérjárulékok 0 0
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0
Szeged, 2009. április 29. 
________________________
ügyvezető