Kiegészítő melléklet a 2007. évi közhasznúsági jelentéshez


Az egyesület képviselői: Dr Cseuz Tamás elnök és Vörös Andrea ügyvezető elnök

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, naplófőkönyv vezetésével tesz eleget a számviteli kötelezettségnek.

Egyszerűsített éves beszámolót készít mérleg és eredmény-levezetést.

Számviteli beszámoló

Mérleg és eredmény-levezetés csatolva.

Kimutatás a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület összes bevételéről:


Bevételi nem

Összeg Ft-ban

Az összes bevétel %-ban

(Kerekítve tizedes értékig)

Vállalkozási bevételKönyvértékesítés

CD-értékesítés

338 900

276 800

5,18

4,23

Banki kamat a vállalkozási tevékenységből

31 750

0,48

Vállalkozási bevétel összesen:

647 450

9,9
AlaptevékenységAPEH 1%

518 396

7,92

Támogatás, adományok

100 000

1,53

Jógatanfolyam + jógaoktatás

3 940 930

60,21

Jógaszemináriumi bevétel

642 250

9,8

Tagdíjbevétel

412 100

6,29

Banki kamat az alaptevékenységből

285 576

4,36

Alaptevékenység összesen:


Összesen:

6 546 702

100Az egyesület fő bevételi forrása 2007-ben a jógatanfolyamokból, jógaszemináriumból, (Swami Chidanand program) könyv és Cd-értékesítésből, 1%-os felajánlásból illetve az adományokból származott.


A 2006. évi APEH 1% összege 2007-ben 518 396 Ft volt, melyet 2008 októberéig kell elköltenünk, vagy felhasználtjuk tartalék képzésre.


Cél szerinti juttatások kimutatása:

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 2007-ben nem nyújtott senkinek cél szerinti jutattást.


Kimutatás a pénzeszköz alakulásáról:


Ft-ban

Nyitó pénzkészlet

7 956 599

Összes bevétel

6 546 702

Összes kiadás

5 031 505

Záró pénzkészlet

9 422 020

Bank

8 297 148

Pénztár

1 124 872

Tárgyi eszköz nem adóköteles kiadás (amortizáció): 188 000 Ft


Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról:

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület vezető tisztségviselői nem részesülnek tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben.


2007-ben az Egyesületben munkabér kifizetés nem történt.


A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület bevétele és kiadásainak alakulása:

Vállalkozási bevétel:

615 700 Ft

Kamat arányos része 0,04%

31 750 Ft

Vállalkozási bevétel összesen:

647 450 Ft

Induló tőke vállalkozási bevétel könyvértékesítés -ből, illetve audio CD-k értékesítéséből származik, kiadványok a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer történetével és tanításával foglalkoznak, gyakorlati technikák leírásai.


A banki kamatot a vállalkozás és alaptevékenysége arányában kell szétosztani, mely arányszám a költségek szétbontását is alátámasztja. Az alaptevékenység bevételének 87,5%.


Kamat részletezés:


összes tevékenység kamatösszege:

317 326

100%

Banki kamat a vállalkozási tevékenységből

31 750

10 %

Banki kamat az alaptevékenységből

285 576

90 %Az alaptevékenység bevétele részletezve az első oldalon.Kiadások részletezve


Ft


anyag, tárgyi eszköz (könyv és cd-beszerzés)

209 210

Energia költség (víz, gáz, vilany)

163 783

Fuvardíj

24 935

Közjegyzősi díj

10 000

Nyomtatvány irodaszer ( nyomtatóba festékpatron )

142 203

Egyéb anyag és árúbeszerzés

383 680

Telefon, internet

236 327

Posta költség

147 677

Bérleti díjak

1 272 390

Vagyonvédelmi díj

38 880

Könyvelési díj

105 999

Reklám, hirdetés

331 594

Fénymásolás

23 448

egyéb szolgáltatás

86 080

Bankköltségek

62 104

Biztosítási díj

33 932

Pályázati díj

10 000

reprezentációs költség

1 989

Program Étkeztetés

265 330

JSC (licensz díj)

598 716

Fellowship tagdíj

53 500

Indiai kórház támogatása

346 828

regisztrációs díj

11 760

100 ezer Ft feletti tárgyi eszköz (számítógépek)

471 140

Költségek és kiadások összesen

5 031 505


A meglévő tárgyi eszközeink után 188 000 Ft értékcsökkenést számoltunk el, mely nem pénzbeli realizált költséget jelent.

Az egyesület adománygyűjtést nem végez és mással sem végeztet.


Szeged, 2008. május 04.


________________________
Dr. Cseuz Tamás
elnök

________________________
Vörös Andrea
ügyvezető elnök

________________________
Dudoghné Papp Magdolna