2006. évi Közhasznúsági jelentés
Programbeszámoló

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület az alapszabályában meghatározott céljainak megfelelően 2006-ban is sokrétű tevékenységet valósított meg.

Jógatanfolyamok

Csongrád megye 3 városának (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes) és 3 községének (Algyő, Ásotthalom, Bordány) számos helyszínén tartottunk egészségvédő jógatanfolyamokat. A résztvevők többféle szintű tanfolyamon (kezdő szintű, többféle haladó szintű és gyermek tanfolyamokon) vehettek részt. Egy-egy tanfolyam 12 héten keresztül, heti egyszer 2 órás foglalkozásból állt. A tanfolyamainkon a létszám 5-30 fő között volt. Augusztusban ingyenes jógatanfolyamot szerveztünk az újszegedi ligetben, ahol az érdeklődők kipróbálhatták a Jóga a mindennapi életben rendszert®.

2006-ban egyesületünk 17 helyszínen tartott jógatanfolyamot melyeken körülbelül 700 fő gyakorolt.

A Szegedi Tudományegyetem Testnevelési Tanszékén külön szerződés alapján oktattuk az egyetemistákat. A két szemeszteren kb. 120 fő vett részt.

2006-ban gyermek jógatanfolyamot szerveztünk tanítási óra keretei között két osztálynak a Tápéi Általános Iskolában.

A tanfolyamaink bevételének egy része (általában 40-70 %) a terembér, melyet a fenti helyszínek tulajdonosainak (művelődési házak, iskolák) fizetünk. Ebben az évben a Wesselényi Közalapítványtól kaptunk 130.000 Ft támogatást, melyet tanfolyamaink terembérének kifizetésére fordítottunk. A bevételekből működtetjük a Jógaközpontot, és a Jóga a Mindennapi Életben Egyesületet. Az egyesület önkéntes oktatói munkájukért nem kapnak díjazást.

Licence szerződés

Az Egyesület jógaoktatási tevékenysége 2006-ban is a Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaság (Jóga a mindennapi életben® rendszer nemzetközi szervezete) a jógaközpontokkal és a jógaoktatókkal kötött licenceszeződés keretein belül történt. Eszerint a jógaoktatás és programszervezés feltétele a (minden évben megújítandó) licence szerződés megléte. A 2006-ra esedékes licence díj (a bruttó bevételek 12%-a) befizetéséhez szükséges pénzügyi összesítés május 31-ig elkészül. A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület tevékenységi területén Hrutka Ildikón, Friedrichné Nagy Ilonán, Juhász Juliannán és Tasnádi Mártán kívül minden jógaoktató és jógaoktató asszisztens az egyesületen keresztül kötötte meg a licence szerződést. Juhász Julianna egyesületi és csatlakozott oktató licence keretében is oktatott 2006-ban.

2006. augusztusáig a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Licence Szerződése keretében oktató jógaoktatók és oktató asszisztensek:

Boros Béla, Dr. Cseuz Tamás, Héja Tibor, Juhász Julianna, Kiss-Albert István, Nógrádi László, Pálmai József, Dudoghné Papp Magdolna, Tapody Emília, Vörös Andrea

Fogarassy Judit, Maróti József, Nemes János, Tari Tiborné

2006. augusztusáig a Jóga a Mindennapi Életben Egyesülethez csatlakozott jógaoktatóként tevékenykedett, a Licence Szerződése keretében oktató jógaoktatók:

Friedrichné Nagy Ilona, Hrutka Ildikó, Juhász Julianna, Tasnádi Márta

2006. szeptemberétől a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Licence Szerződése keretében oktató jógaoktatók és oktató asszisztensek:

Bohus Mihály, Boros Béla, Dr. Cseuz Tamás, Héja Tibor, Juhász Julianna, Kiss-Albert István, Nógrádi László, Pálmai József, Dudoghné Papp Magdolna, Tapody Emília, Vörös Andrea

Fogarassy Judit, Maróti József, Tari Tiborné

2006. szeptemberétől a Jóga a Mindennapi Életben Egyesülethez csatlakozott jógaoktatóként tevékenykedett, a Licence Szerződése keretében oktató jógaoktatók:

Friedrichné Nagy Ilona, Hrutka Ildikó, Juhász Julianna,

Rendezvények

Fesztiválok

Első alkalommal jelent meg a Jóga a mindennapi életben® rendszer Romániában, Marosvásárhelyen, a Félsziget fesztiválon. Az 5 napos rendezvényen több száz érdeklődő ismerhette meg jógaiskolánkat. A magyarországi Országos Központot négy szegedi karma jógi képviselte. Egyesületünk anyagiakkal is támogatta a részvételt.


Részt vettünk 6. alkalommal a Józsefvárosi Sport Clubbal (mint a Jóga a mindennapi életben rendszer® országos központjával) közösen a Sziget Fesztiválon. Szegedről öt karma jógi volt jelen a programon. Több, mint ötezer érdeklődő jelent meg a Jógasátor programon.


Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) augusztusban már harmadik alkalommal jelentünk meg. Az érdeklődők itt is gyakorolhattak jógát, megismerhették egyesületünk tevékenységét.


Budapesten az augusztusi Vegetáriánus Fesztiválon és a szeptemberi Autómentes Napon egy fő képviselte egyesületünket, segítve a Józsefvárosi SC munkáját.

Szatszangok (a jóga spirituális háttere)


Heti rendszerességgel tartottunk szatszangokat a Jógaközpontban, amely a jóga elméleti hátteréről, és jógabölcseletről szól.


Helyi jógaoktatói megbeszélések


A jógaközpontban oktatói összejöveteleket szerveztünk, melyeken a jógaoktatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket beszéltük meg. Szerveztünk jógaoktatói továbbképzéseket, melynek témái:


Szemináriumok

Egyesületünk tagjai az alábbi nemzetközi Jóga a mindennapi életben® szemináriumokon vettek részt, melyeket Paramhans Swami Maheshwarananda, a Jóga a mindennapi életben® rendszer alapítója vezetett:


A vépi szemináriumokon több jógázó társunk is végzett önkéntes munkát (karma jógát): a beléptetésnél, gyerekprogramokon, a tábor előkészítésében, stb…


Együttműködő partnereink, támogatóink:


Művelődési Házak


Oktatási intézmények

Egyéb intézmények:


Támogatóink

Pályázatok


Cégek, vállalkozókKiegészítés:

Egyesületünk is csatlakozott a WSPA (World Society For the Protection of Animals) nemzetközi aláírásgyűjtő kampányához az állatok jogaiért. Szegeden a szatszangokon, rendezvényeken több száz aláírást gyűjtöttünk eddig össze.


A tervezett új jógaközponttal kapcsolatosan információk gyűjtése történt a 2006. évben. Több építésszel és építési vállalkozóval is beszéltünk, illetve három egyesületi tagunk (Pálmai József, Boros Béla és dr. Cseuz Tamás) ellátogatott egy könnyűszerkezetes építkezési bemutatóra.

Lépések történtek egy építési hitel ügyintézésével kapcsolatosan is, de ennek ezidáig még nincs kézzelfogható eredménye.


Nyilatkozat

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület tisztségviselői (az elnök, ügyvezető elnök, elnökségi tagok; az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai) a 2006. év folyamán nem részesültek a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület anyagi vagy természetbeni juttatásában.Szeged, 2007. május 7.

dr. Cseuz Tamás
elnök
Vörös Andrea
ügyvezető elnök