Kiegészítő melléklet a 2006. évi közhasznúsági jelentéshez 

 

Az egyesület képviselői: Dr Cseuz Tamás elnök és Vörös Andrea ügyvezető elnök  

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, naplófőkönyv vezetésével tesz eleget a számviteli kötelezettségnek.

Egyszerűsített éves beszámolót készít mérleg és eredmény-levezetést.  

Számviteli beszámoló

Mérleg és eredmény-levezetés csatolva.  

Kimutatás a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület összes bevételéről: 

Bevételi nem  

Összeg Ft-ban

Az összes bevétel %-ban
(Kerekítve tizedes értékig)  

Vállalkozási bevétel  

Könyvértékesítés  

585 498

8,00

CD-értékesítés 

324 000

4,45

Banki kamat a vállalkozási tevékenységből  

13 303

0,18

Vállalkozási bevétel összesen:  

922 801

12,63

 

 

 

Alaptevékenység  

Költségvetési támogatás  

330 000

4,54

        Nemzeti Civil Alapprogram

  200 000

        2,75

        Wesselényi Közalapítvány

  130 000

        1,79

APEH 1%  

230 477

3,17

Támogatás, adományok  

731 000

10,05

Jógatanfolyami + jógaoktatás 

3 250 885

44,69

Jógaszemináriumi bevétel 

1 515 850

20,83

Tagdíjbevétel  

200 000

2,74

Banki kamat az alaptevékenységből  

93 122

1,28

Alaptevékenység összesen:  

6 351 334

87,37

Összesen:  

7 274 135

 

 

 

Az egyesület fő bevételi forrása 2006-ban a jógatanfolyamokból, jógaszemináriumokból, (Swami Chidanand és Sadhvi Shanti programok) könyv és Cd-értékesítésből, 1%-os felajánlásból, költségvetési támogatásból illetve az adományokból származott.  

 

A költségvetési támogatások felhasználása:  

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázat útján 200 000 Ft-tal , mely összeget 2007-ben használtuk fel.

A Wesselényi Közalapítvány 120 000 Ft-os támogatását jógatanfolyam terem bérleti díj fedezésére lett felhasználva.  

 

A 2005. évi APEH 1% összege 2006-ban 230 477 Ft volt, melyet 2007 októberéig kell elköltenünk, vagy felhasználtjuk tartalék képzésre.  

 

Cél szerinti juttatások kimutatása:  

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 2006-ben nem nyújtott senkinek cél szerinti jutattást.  

 

Kimutatás a pénzeszköz alakulásáról:  

 

Ft-ban  

Nyitó pénzkészlet  

4 373 274 

Összes bevétel  

8 074 135 

Összes kiadás  

4 490 810

Záró pénzkészlet  

7 956 599 

Bank 

6 154 479 

Pénztár 

1 802 120 

Tárgyi eszköz nem adóköteles kiadás (amortizáció): 191 420 Ft 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról:  

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület vezető tisztségviselői nem részesülnek tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben.

 

2006-ban 40 660 Ft munkabér kifizetés történt. Ezzel együtt TB Nyugdíjbiztosítónak 7 000 Ft, TB Egészségbiztosítónak 5 000 Ft, Egészségügyi hozzájárulás 5 000 Ft, Munkaadói járulék 2 000 Ft, szakképzési hozzájárulás 3 000 Ft. Öszesen bérjárulékok: 22 000 kifizetés történt.  

valamint 7 706 Ft reprezentációs költség. 

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület bevétele és kiadásainak alakulása:  

Vállalkozási bevétel:  

909 498 Ft 

Kamat arányos része 0,04%  

13 303 Ft

Vállalkozási bevétel összesen:  

922 821 Ft 

Induló tőke vállalkozási bevétel könyvértékesítésből, illetve audio CD-k értékesítéséből származik, kiadványok a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer történetével és tanításával foglalkoznak, gyakorlati technikák leírásai.

 

A banki kamatot a vállalkozás és alaptevékenysége arányában kell szétosztani, mely arányszám a költségek szétbontását is alátámasztja. Az alaptevékenység bevételének 87,5%.  

 

Kamat részletezés: 

 

összes tevékenység kamatösszege: 

106 425 

100% 

Banki kamat a vállalkozási tevékenységből 

13 303 

12,5% 

Banki kamat az alaptevékenységből 

93 122 

87,5% 

 

 

Az alaptevékenység bevétele részletezve az első oldalon.  

 

 

 

 

Kiadások részletezve 

 

Ft 

 

anyag, tárgyi eszköz (könyv, cd, étel alapanyag) 

1 010 402

Energia költség (víz, gáz, vilany)  

163 448

Szakkönyv, folyóirat 

52 350

Dekorácio  

2 700

Nyomtatvány irodaszer
( nyomtatóba festékpatron )

119 464

Tisztítószer  

11 622

Egyéb anyag 

17 373

Telefon, internet  

195 238

Posta költség  

109 746

Bérleti díjak  

1 101 662

Vagyonvédelmi díj  

49 005

Könyvelési díj  

159 000

Karbantartás  

8 550

Reklám, hirdetés  

129 888

Üzletkötés (vásárok, kiállítás) 

5 000

Oktatás (terembér jógatanfolyamhoz) 

43 200

Hulladékszállítás  

20 237

Fénymásolás  

2 946

egyéb szolgáltatás 

113 674

Bankköltségek  

70 930

Biztosítási díj  

35 499

Pályázati díj  

20 000

Munkabér (Juhász Julianna)  

40 663

járulékok  

 

Járulékok  

22 000

reprezentációs költség  

7 706

Program Étkeztetés  

195 999

JSC (licensz díj)  

464 307

Fellowship tagdíj 

56 000

Program étkeztetés  

458 200

Költségek és kiadások összesen  

4 490 810


A meglévő tárgyi eszközeink után 191 420 Ft értékcsökkenést számoltunk el, mely nem pénzbeli realizált költséget jelent.  

Az egyesület adománygyűjtést nem végez és mással sem végeztet.  

 

Szeged, 2007. május 19.  


________________________
Dr. Cseuz Tamás
elnök

________________________
Vörös Andrea
ügyvezető elnök

________________________
Dudoghné Papp Magdolna