Kiegészítő melléklet a 2005. évi közhasznúsági jelentéshez

 

Az egyesület képviselői: Dr Cseuz Tamás elnök és Vörös Andrea ügyvezető elnök 

 

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, naplófőkönyv vezetésével tesz eleget a számviteli kötelezettségnek. 

 

Egyszerűsített éves beszámolót készít mérleg és eredmény-levezetést. 

 

Számviteli beszámoló

 

Mérleg és eredmény-levezetés csatolva.  

 

Kimutatás a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület összes bevételéről: 

 

Bevételi nem 

Összeg Ft-ban 

Az összes bevétel %-ban 

(Kerekítve tizedes értékig) 

Vállalkozási bevétel 

 

 

Könyvértékesítés 

527 850 

9,26 

Banki kamat a vállalkozási tevékenységből 

1 620 

0,04 

Vállalkozási bevétel összesen: 

529 470 

9,30 

Alaptevékenység 

 

 

Költségvetési támogatás 

320 000 

5,62 

Nemzeti Civil Alapprogram

200 000 

3,51 

Wesselényi Közalapítvány 

120 000 

2,11 

APEH 1% 

270 450 

4,75 

Támogatás, adományok 

540 800 

9,49 

tagi adomány 

226 800 

3,98 

Adomány a 2004. decemberi délkelet-ázsiai cunami áldozatainak megsegítésére

314 000 

5,51 

Jógatanfolyami+ szeminárium bevételek 

3 869 225 

67,98 

Tagdíjbevétel 

145 800 

2,56 

Banki kamat az alaptevékenységből 

15 854 

0,27 

Alaptevékenység összesen: 

5 162 118 

90,70 

Összesen: 

5 691 599 

 

 

Az egyesület fő bevételi forrása 2005-ben a jógatanfolyamokból, jógaszemináriumokból, könyvértékesítésből, 1%-os felajánlásból, költségvetési támogatásból illetve az adományokból származott. (Az adományok legnagyobb része a 2004 decemberi cunami áldozatainak megsegítésére indított gyűjtésből származott.)

 

 

 

A költségvetési támogatások felhasználása: 

 

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)  pályázat útján 200 000 Ft-tal támogatta a Jóga a Mindennapi Életben Egyesületet. A kapott összeg a pályázat kiírása szerint Juhász Julianna munkabérére és a munkabér közterheire lett felhasználva.

 

A Wesselényi Közalapítvány 120 000 Ft-os támogatását jógatanfolyam terem bérleti díj fedezésére lett felhasználva. 

 

A 2003. évi APEH 1% összege 2004-ben 349 265 Ft volt, melyet 2004. decemberéig felhasználtunk tartalék képzésre.

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület a 2004-ben az egyesület számára felajánlott Személyi Jövedelemadó 1%-ból 270 450 Ft-ot kapott. Az összeget 2005. december 31-ig felhasználtuk multifunkciós lézernyomtató-fax-fénymásoló-scanner vásárlására. 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: 

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 2005-ben nem nyújtott senkinek cél szerinti jutattást. 

 

 

Kimutatás a pénzeszköz alakulásáról: 

 

 

Ft-ban 

Nyitó pénzkészlet 

3 563 232

Összes bevétel 

5 691 599

Összes kiadás 

4 638 707

Záró pénzkészlet 

4 616 124

        Bank

3 999 888

        Pénztár

373 386

 

Tárgyi eszköz nem adóköteles kiadás (amortizáció): 242 850 Ft

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról: 

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület vezető tisztségviselői nem részesülnek tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben. 

 

2005-ben 207 200 Ft munkabér kifizetés történt. Ezzel együtt TB Nyugdíjbiztosítónak 39 000 Ft, TB Egészségbiztosítónak 24 000 Ft, Egészségügyi hozzájárulás 40 000 Ft, Munkaadói járulék 10 000 Ft kifizetés történt. 

 

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület bevétele és kiadásainak alakulása: 

 

Vállalkozási bevétel:        

527  850 Ft

Kamat arányos része         0,04%

1  620   Ft

Vállalkozási bevétel összesen: 

529  470   Ft

 

 

Induló tőke vállalkozási bevétel könyvértékesítés -ből, illetve audio CD-k értékesítéséből származik, kiadványok a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer történetével és tanításával foglalkoznak, gyakorlati technikák leírásai.

 

A banki kamatot a vállalkozás és alaptevékenysége arányában kell szétosztani, mely arányszám a költségek szétbontását is alátámasztja. Az alaptevékenység bevételének 99,06%.

 

Alaptevékenység bevétele: 5 146 264 Ft
Kamat arányos része:  90,7%  15 854 Ft
Összes alaptevékenység: 5 162 118 Ft

 

Az alaptevékenység bevétele részletezve az első oldalon. 

 

Ft

Könyv

100 000

Egyéb anyag, tárgyi eszköz 

599 462 

Energia költség (víz, gáz, vilany) 

134 835 

Dekorácio 

9 700 

Nyomtatvány irodaszer
( nyomtatóba festékpatron ) 

150 219 

Tisztítószer 

9888 

Telefon, internet 

207 790 

Posta költség 

226 972 

Bérleti díjak 

1 094 053 

Vagyonvédelmi díj 

30 375 

Könyvelési díj 

100 000 

Karbantartás 

3 040 

Reklám, hirdetés 

214 125 

Hulladékszállítás 

29 919 

Utazás, szállásköltség 

30 800 

Fénymásolás 

40 083 

Bankköltségek 

43 409 

Biztosítási díj 

17 699 

Pályázati díj 

2 800 

Munkabér (Juhász Julianna) 

207 200 

járulékok 

 

Tb, nyugdíj biztosítás 

39 000 

Tb, egészségbiztosítási alap 

24 000 

Eho 

40 000 

Munkaadói járulék 

10 000 

Program Étkeztetés 

195 999 

JSC (Fellowship tagdíj, licensz díj) 

553 520 

Adomány a szökőár károsultjainak 

325 300 

Visszafizetett pályázati támogatás 

45 523 

Egyéb költség (élelmiszer alapanyag, ajándék) 

152 996 

Költségek és kiadások összesen 

4 638 707 

 

 

 

A meglévő tárgyi eszközeink után 145 958 Ft értékcsökkenést számoltunk el, mely nem pénzbeli realizált költséget jelent. 

 

Az egyesület adománygyűjtést nem végez és mással sem végeztet. 

 

Szeged, 2006. május 19. 

 

 


________________________
Dr. Cseuz Tamás
elnök

________________________
Vörös Andrea
ügyvezető elnök

________________________
Dudoghné Papp Magdolna