Kiegészítő melléklet a 2004. évi közhasznúsági jelentéshez. 

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 1991-ben alakult (Bírósági bejegyzés száma: 503/1991.), 1998. január 1-től közhasznú civil szervezeteként működik.

Az egyesület képviselői : Héja Tibor elnök és Dudoghné Papp Magdolna ügyvezető elnök.

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, naplófőkönyv vezetésével tesz eleget a számviteli kötelezettségnek. 

Egyszerűsített éves beszámolót készít, mérleg és eredmény-levezetést. 

 

Számviteli beszámoló: 

Mérleg és eredmény-levezetés csatolva.

Kimutatás a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület összes bevételéről: 

Bevételi nem 

Összeg 

Vállalkozási bevétel 

 

Könyvértékesítés 

11 800 Ft 

Kamat 

48 Ft 

Banki kamat 

20 724 Ft 

Alaptevékenység 

 

Költségvetési támogatás  

344 300 Ft

APEH 1% 

349 265 Ft 

Tanfolyami bevételek 

3 944 450 Ft 

Oktatási díj (+szolgáltatás) 

185 000 Ft 

Tagdíjbevétel 

226 200 Ft 

Egyéb bevétel (tagi adomány) 

14 929 Ft 

Összesen: 

5 096 716 Ft 

 

Az egyesület fő bevételi forrása 2004-ben a tanfolyami díjakból, költségvetési támogatásból és a Személyi Jövedelemadó 1%-ból származott.

 

A költségvetési támogatások felhasználása: 

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázat útján 100 000 Ft-tal támogatta a Jóga a Mindennapi Életben Egyesületet. A kapott összeg a pályázat kiírása szerint a működési költségek fedezésére (fénymásolás, hirdetési díjak, postaköltség, valamint a Jógaközpont működési költségeire) lett felhasználva.

A Wesselényi Közalapítvány tól pályázat útján jógatanfolyamok terembér támogatására 200 000 Ft-ot kapott az egyesület. A támogatást öt jógatanfolyam terembérére használtuk fel.

 

A 2002. évi APEH 1% összege 2003-ban 362 204 Ft volt, melyet 2003. decemberéig felhasználtunk.

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület a 2003-ben az egyesület számára felajánlott Személyi Jövedelemadó 1%-ból 349 265 Ft-ot kapott. Az összeget 2004. december 31-ig felhasználtuk a cél szerinti tevékenységünkhöz. 

Cél szerinti juttatások kimutatása: 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 2004-ben nem nyújtott senkinek cél szerinti juttatást.

 

Kimutatás a pénzeszköz alakulásáról: 

Nyitó pénzkészlet 

1 541 733 Ft 

Összes bevétel 

5 096 716 Ft 

Összes kiadás 

3 075 217 Ft 

Záró pénzkészlet 

3 563 232 Ft 

 

Tárgyi eszköz nem adóköteles kiadás (amortizáció): 129 461 Ft 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról: 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület vezető tisztségviselői nem részesülnek tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben. 

 

2004-ben 54 400 Ft munkabér kifizetés történt. Ezzel együtt TB Nyugdíjbiztosítónak 6 000 Ft, TB Egészségbiztosítónak 4 000 Ft, Egészségügyi hozzájárulás 7 000 Ft, Munkaadói járulék 1 000 Ft kifizetés történt.

 

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület bevétele és kiadásainak alakulása: 

 

Vállalkozási bevétel:

11 800 Ft

Kamat arányos része (0,23 %):

48 Ft

Vállalkozási bevétel összesen:

11 848 Ft

 

Induló tőke vállalkozási bevétel könyvértékesítés ből származik, mely könyv (címe: Líla Amrit) a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer történetével és tanításával foglalkozik.

 

A banki kamatot a vállalkozás és alaptevékenysége arányában kell szétosztani, mely arányszám a költségek szétbontását is alátámasztja, az alaptevékenység bevételének 99,79 %.

 

Alaptevékenység bevétele:

5 064 144 Ft

Kamat arányos része (99,77%)

20 724 Ft

Összes alaptevékenység:

5 084 868 Ft

 

Az alaptevékenység bevétele részletezve az első oldalon.

 

Könyvelés

                                    119 250 Ft

Biztosítás

                                  41 037 Ft

Munkabér+ közterhe

                          72 400 Ft

Alapanyagok (pl. étkezési költség):

        126 379 Ft

A közüzemi díjak (fűtés, világítás, víz, stb):

  151 601 Ft

Nyomtatvány és irodaszer költségek:

        57 379 Ft

Anyagköltség:

(pl. tisztítószer:; tárgyi eszköz)

        234 786 Ft

Telefon:

        220 222 Ft

Fénymásolás:

        18 380 Ft

Postaköltség:

        141 567 Ft

Bérleti díjak:

        1 028 160 Ft

Szakkönyv, folyóirat:

        12 156 Ft

Egyéb:

(pl. könyvelés; utazás)

202 739 Ft

Hirdetésre:

        183 186 Ft

Tagdíj (Nemzetközi Sri Deep Madhavananada Ashram Társaság):

        52 000 Ft

Anyagjellegű szolgáltatás:

(karbantartás)

        15 800 Ft

Éves bankköltség:

        44 366 Ft

Immatariális javak (licensz díj)

        315 342 Ft

Reprezentációs ktg.

        38 490 Ft

Költségek és kiadások összesen:

        3 075 217 Ft

 

A meglévő tárgyi eszközeink után 80 100 Ft értékcsökkenést számoltunk el, mely nem pénzbeli realizált költséget jelent. 

 

Az egyesület adománygyűjtést nem végez és mással sem végeztet. 

 

Szeged, 2005. május 25. 

 

 

Héja Tibor

elnök

Dudoghné Papp Magdolna

ügyvezető elnök