Jóga a Mindennapi Életben Egyesület

az „International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship” tagja

6724 Szeged, Árvíz u. 36. Telefon / Fax: 62 / 422-368

www.yoga.szeged.hu jamet@tiszanet.huKiegészítő melléklet a 2003. évi közhasznúsági jelentéshez.


A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 1991-ben alakult (Bírósági bejegyzés száma: 503/1991.), 1998. január 1-től közhasznú civil szervezeteként működik.

Az egyesület képviselői: Savanya László elnök és Héja Tibor ügyvezető elnök.

Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, naplófőkönyv vezetésével tesz eleget a számviteli kötelezettségnek.

Egyszerűsített éves beszámolót készít, mérleg és eredmény-levezetést.


Számviteli beszámoló:

Mérleg és eredmény-levezetés csatolva.

Kimutatás a Jóga a Mindennapi Életben Egyesület összes bevételéről:

Bevételi nem

Összeg

Vállalkozási bevétel


Könyvértékesítés

7 500 Ft

Kamat

0 Ft

Banki kamat

8 453 Ft

Alaptevékenység


Költségvetési támogatás

650 000 Ft

Támogatás (céges + egyesület)

40 220 Ft

APEH 1%

362 204 Ft

Támogatás, tagi adomány

21 190 Ft

Tanfolyami bevételek

2 229 350 Ft

Oktatási díj (+szolgáltatás)

86 000 Ft

Tagdíjbevétel

116 000 Ft

Összesen:

3 520 917 Ft


Az egyesület fő bevételi forrása 2003-ben a tanfolyami díjakból, költségvetési támogatásból és a Személyi Jövedelemadó 1%-ból származott.


A költségvetési támogatások felhasználása:

A Miniszterelnöki Hivatal pályázat útján 500 000 Ft-tal támogatta a Jóga a Mindennapi Életben Egyesületet. A kapott összeg a pályázat kiírása szerint a működési költségek fedezésére (fénymásolás, hirdetési díjak, postaköltség, valamint a Jógaközpont működési költségeire) lett felhasználva.

A Wesselényi Közalapítványtól pályázat útján jógatanfolyamok terembértámogatására 150 000 Ft-ot kapott az egyesület. A támogatást öt jógatanfolyam terembérére használtuk fel.


A 2001. évi APEH 1% összege 2002-ban 265 969 Ft volt, melyet 2002. decemberéig felhasználtunk.

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület a 2002-ben az egyesület számára felajánlott Személyi Jövedelemadó 1%-ból 362 204 Ft-ot kapott. Az összeget 2003. december 31-ig felhasználtuk a cél szerinti tevékenységünkhöz.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 2003-ban nem nyújtott senkinek cél szerinti jutattást.


Jógatanfolyamok terembére: 152 525 Ft

Jógatanfolyamok hirdetése: 32 985 Ft

HIFI állvány: 27 100 Ft

Jógaközpont számítógépének cseréje: 149 594 Ft


Kimutatás a pénzeszköz alakulásáról:

Nyitó pénzkészlet

467 351 Ft

Összes bevétel

3 520 917 Ft

Összes kiadás

2 366 435 Ft

Záró pénzkészlet

1 541 733 Ft


Tárgyi eszköz nem adóköteles kiadás (amortizáció): 80 100 Ft


Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról:

A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület vezető tisztségviselői nem részesülnek tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben.

2003-ban senkinek nem fizettek TB illetve SZJA alapot érintő kifizetést.


A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület bevétele és kiadásainak alakulása:


Vállalkozási bevétel: 7500 Ft

Kamat arányos része (0,21 %) 18 Ft

Vállalkozási bevétel összesen: 7518 Ft


Induló tőke vállalkozási bevétel könyvértékesítésből származik, mely könyv (címe: Líla Amrit) a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer történetével és tanításával foglalkozik.


A banki kamatot a vállalkozás és alaptevékenysége arányában kell szétosztani, mely arányszám a költségek szétbontását is alátámasztja, az alaptevékenység bevételének 99,79 %.


Alaptevékenység bevétele: 3 504 964 Ft

Kamat arányos része (99,79%) 8 435 Ft

Összes alaptevékenység: 3 513 399 Ft


Az alaptevékenység bevétele részletezve az első oldalon.


A költségeket az árbevétel arányában osztottuk meg:

Nyitó pénzkészlet 2003. január 1.

467 351 Ft

Anyagköltség:

2 285 795 Ft

Egyéb költség (licence díj):

80 640 Ft

Összes költség:

2 366 435 Ft

Értékcsökkenés

80 100 Ft

Nyereség:

1 074 382 Ft


Alapanyagok (pl. étkezési költség): 152 082 Ft

A közüzemi díjak (fűtés, világítás, víz, stb): 314 981 Ft

Nyomtatvány és irodaszer költségek: 83 684 Ft

Anyagköltség: 150 972 Ft

(pl. tisztítószer: 2 596 Ft; tárgyi eszköz: 112 950 Ft)

Telefon: 156 498 Ft

Fénymásolás: 23 430 Ft

Postaköltség: 80 284 Ft

Bérleti díjak: 593 250 Ft

Szakkönyv, folyóirat: 36 621 Ft

Egyéb: 370 642 Ft

(pl. könyvelés: 156 000 Ft; Licence díj: 80 640 Ft; utazás: 8 444 Ft)

Hirdetésre: 267 227 Ft

Tagdíj (Nemzetközi Sri Deep Madhavananada Ashram Társaság): 52 000 Ft

Anyagjellegű szolgáltatás: 58 114 Ft

(pl. oktatás: 23 000 Ft; karbantartás: 35 114 Ft)

Éves bankköltség: 26 650 Ft.

Költségek és kiadások összesen: 2 366 435 Ft


A meglévő tárgyi eszközeink után 80 100 Ft értékcsökkenést számoltunk el, mely nem pénzbeli realizált költséget jelent.


Az egyesület adománygyűjtést nem végez és mással sem végeztet.


Szeged, 2004. május 18.______________________
HéjaTibor
ügyvezetőelnök
______________________
Dudoghné Papp Magdolna
gazdasági vezető