jame_fejlec

Jóga

2011 március 26.

A Mesteri Lánc

A Mester, a Guru az, aki a keresõket a szellemi sötétségbõl (gu), a szellemi világosságba (ru) vezeti, többek között a jóga segítségével. A Guru egy tapasztalt személy, aki személyes példamutatásával, tanácsaival segít azoknak, akik elfogadják vezetését.


Sri Alakh Puriji

A Himalájában két zarándokhely, Kedarnath és Badrinath között helyezkedik el a Siddha Dhuni vagy Siddha Dham ashram. Itt tartókodik néha néhány tanítványával Param Mahasiddha Awatar Sri Alakhpuriji, Paramyogeshwar Swayambhu Sri Devpuriji guruja. Sri Alakhpuriji a Sayja Loka -- az Igazság és Abszolút Valóság kozmikus szintjének -- egyik Siddhája vagy Rishije. A hét Rishi, a világ védelmezői, évezredek óta jelen vannak a Földön hol látható, hol láthatatlan formában. Koruk ismeretlen, és alakjukat önszántukból változtathatják. Fölötte állnak az anyagi világ minden körülményének.


Sri Devpuriji

"Isten magára vállalja híveinek sorsát.
Minden gondolat és cselekedet, amely Gurudeva áldásával indul, sikerrel végződik."
"Nincs olyan erő a Világegyetemben, amely utadba állhat. Őrizd Gurudevát szívedben, és bizonyosan sikerrel jársz!" 
(Sri Devpuriji)

Sri Devpuriji
Sri Devpuriji

Yogeshwar Sri Devpurijit az Úr Síva inkarnációjaként tisztelik. Kailasht, a helyet, ahol ashramja áll Radzsasztánban, ugyanúgy hívják, mint a himalájabeli Kailash hegyét (Tibet), amelyet az Úr Sívának szenteltek. Sri Devpuriji erői mérhetetlenek. Az Úr Síva minden tulajdonsága megtestesül benne. Síva a megmentő, minden rossz és gonosz elpusztítója. Síva a tudat, a tisztaság és a tűz. Megvédelmezi híveit. Az Úr Síva hozta el a jóga bölcsességét az emberiségnek. Sri Devpuriji életének története csak töredékekben maradt fenn. Egyik tulajdonsága az volt, hogy hirtelen előtűnt a semmiből, majd ahogy jött, távozott. Bárhol jelent meg, ott csodák történtek. Azt mondják, körülötte ötméteres körben nem esett az eső, és hogy a lába nem hagyott nyomot. A Kailash ashramban Sri Devpuriji számtalan csodálatos szatszangot tartott, amelyek India minden tájáról vonzották az embereket. Sri Devpuriji szavai hívei számára olyanok voltak, mint a mennyei ambrózia. Sri Devpuriji rendkívül szerette az állatokat. Mindig állatok egész serege vette körül: tehenek, kecskék, madarak, kutyák és kígyók. Sri Devpuriji Sri Deep Narayan Mahaprabhuji guruja. Kapcsolatuk maga volt a teljes egység és szeretet. "Két test, de egy Atma voltak." Sri Mahaprabhuji számos költői spirituális énekben (a bhajanjaiban) fejezte ki mestere iránti odaadását. A bhajanok leírják a jóga legmagasabb célját, a mindenütt jelenlévő örök isteni Önvalóval való egységet.


Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

"Minden lény Isten fénye.
Ha őket szeretjük és szolgáljuk, Istent szolgáljuk." 
(Sri Deep Narayan Mahaprabhuji)

Mahaprabhuji
Sri Deep Narayan
Mahaprabhuji

A nagy indiai szent és Isten-megvalósított mester, Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji az isteni szeretet és bölcsesség igaz megtestesülése. Radzsasztánban élt 1828-tól 1963-ig. Már születésekor tökéletes és isteni lélek volt. Élete bővelkedett csodálatos történésekben és tettekben. Azok, akik ismerték, és még ma is élnek, beszámolnak csodáiról. Sri Mahaprabhuji ashramja a Thar sivatag szélén, Bari Kathuban fekszik. A kathui ashram nem sokkal azután, hogy Mahaprabhuji elhagyta fizikai testét zarándokhellyé vált. A világ minden tájáról érkeznek ide keresők, hogy érezzék azt az légkört, isteni sugárzást, amely az egész helyet áthatja. Sri Mahaprabhuji egész életét az élőlények szolgálatának szentelte. Példája és szavai a SAT SANATAN DHARMA legmélyebb és változás nélküli igazságát közvetítették mindenkinek, aki eljött hozzá -- függetlenül attól, hogy milyen vallású, nemzetiségű, nemű és társadalmi helyzetű volt.

A SAT SANATAN DHARMA az isteni Önvalóhoz fűző igaz kapcsolatot jelenti. Ez az örök vallás fölötte áll minden hitnek, minden lényt összeköt és egyesít. Azt hirdeti, hogy minden élőlény ugyanazt az isteni szikrát hordozza. "Szeress minden élőlényt legalább annyira, mint önmagadat." Sri Mahaprabhuji e mondata az emberiségnek szóló üzenetének lényege. "Szeretni" annyit jelent: megérteni, megbocsátani, segíteni, adni. Minden lény -- ember és állat -- az Úr gyermeke és az ő része. Minden ember egy tehát Istennel és az egész teremtéssel. Az élet feladata, hogy felismerjük és megvalósítsuk az Igazságot a Földön. Ehhez fel kell adnunk egónkat, amely másoktól elválaszt, a szűk látókörű önzést, egységben és harmóniában kell élnünk minden élőlénnyel, az embereknek segíteniük és támogatniuk kell egymást. 135 éves korában Sri Mahaprabhuji elhagyta a világot azon a napon és órában, amelyet egy évvel korábban megjósolt. De lelke jelen van, és a fény, amelyet tanítványai szívében meggyújtott, kiolthatatlan, miként saját isteni lelkének lángja. Sri Mahaprabhuji bölcsességének főbb pontjait Arany Tanításai foglalják össze.Paramhans Sri Swami Madhavananda

"Egy Mindenben, Minden Egyben." 
(Paramhans Sri Swami Madhavananda)

Guruji
Paramhans
Sri Swami Madhavananda
India, Rajasthan
1923.09.11. - 2003.10.31.
Holy Guruji élete
(angol nyelven)

Paramhans Sri Swami Madhavanandaji a Rajasthan Nagaur kerületébõl, Bari Khatu faluból származó Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji spirituális örököse volt. Mint Sri Mahaprabhuji közvetlen tanítványa, a tiszta odaadáson és a Mester szolgálatán keresztül kapta meg az Istenmegvalósítás áldását. "Lépj be az Úr királyságába az áldozat kapuján keresztül", szól az Õ bátorítása Isten minden keresõjének, mert az Istennel való egység csak a test, az elme és a lélek teljes és feltétel nélküli átadásán keresztül nyerhetõ el.

Sri Madhavanandaji 1923. szeptember 11-én született India Rajasthan államának Pali kerületében, Nipal faluban. Tekchanda Garg néven. Édesapja Pandit (pap) és tanult asztrológus volt és az Úr Shiva és az Úr Ráma alázatos híve. Édesanyja különösen az Úr Krishna híve volt. Sri Madhavanandaji kisgyermekként erõsen hitt az Úr Krishnában. 17 évesen Jodhpurban meglátogatta Sri Mahaprabhuji egy satsangját. Abban a pillanatban ahogy elõtte állt nem mást látott, mint az Úr Krishnát akire naponta meditált. 1942-ben kapta meg a Sannyas Dikshát és ugyanekkor a mestere Paramhansává is avatta. Több mint 20 éven át Paramhans Swami Madhavanandaji Sri Mahaprabhujival élt, és ez idõ alatt hûségesen rögzítette Mahaprabhuji bhajanjait és satsangjait. Leírta a szeretett Mestere élettörténetét is a "Líla Amrit - Sri Mahaprabhuji isteni élete" címû könyvben.

Mesterének isteni kegyelmétõl inspirálva , próbált segíteni az embereknek, ahol csak tudott. Emellett szociális tevékenységet is végzett, és elkötelezte magát a Védikus kultúra és vallás eikai elveinek, a Sat Sanathana Dharmának megõrzése mellett. Sri Mahaprabhuji isteni üzenetét terjesztette egész Indiában. Mint tökéletes énekes, gyakran tanított bhajanok formájában. Ashramokat épített Rajasthan és Gujarat államokban. Manapság ezek spirituális központjai zarándoklatoknak, amelyeket a hívek Indiából és az egész világból látogatnak. India, Európa és Észak-Amerika keresztülutazása után (terjesztve Sri Mahaprabhuji tanítását) a legtöbb idõt rajasthani ashramjaiban töltötte, imáival és meditációjával dolgozott az egész világért. Indiában és az egész világon tanítványai Holy Gurujinak hívják. Õ valóban a modern idõk egyik ritka spirituális mestere volt. Példázva életével az Isten iránti tiszta odaadást és minden élõlény szolgálatát, Paramhans Swami Madhavanandaji inspiráló volt és lesz az igazság minden keresõje számára.Paramhans Sri Swami Maheshvarananda

"Időre van szükség ahhoz, hogy egy kis hajtás hatalmas fává nővekedjék." 
(Paramhans Sri Swami Maheshwarananda)

Swamiji
Paramhans Sri Swami
Maheshvarananda
Vishwaguru Sri Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda (Swamiji), a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer® alapítója. 1945-ben az indiai Rajasthan államban született. Gyermekkorától gyakorolta a jógát, Mestere, Paramhans Swami Madhavananda (1923-2003) vezetésével, aki Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji (1828-1963) és Paramyogeshwar Sri Devpuriji tanítását hagyományozta reánk. Életükrõl szól a Líla Amrit címû könyv. 

Swamiji 1972 óta járja fáradhatatlanul a világot. A jóga több ezer éves hagyományait és a nyugati tudományos ismereteket ötvözve hozta létre a Jóga a Mindennapi Életben Rendszert®. Ez a holisztikus módszer megfelel a ma élõk gondolkodásának, szükségleteinek és életstílusának is. 

Swamiji 1990-ben hozta létre a Nemzetközi Sri Deep Madhavananda Ashram Társaságot (Bécs), mely szervezet tagja a szegedi Jóga a Mindennapi Életben Egyesület is.

1992-ben kezdõdött el a "Jóga a Mindennapi Életben®" egyik legnagyobb beruházása a Rajasthan állambeli Jadanban, ahol egyedülálló oktatási-egészségügyi-rehabilitációs Jógaközpont, Ashram épül.

Swamiji 1978-ban látogatott elõször Magyarországra. (Budapest, Szeged és Miskolc) 1990-tõl kezdve többször köszönthettük Szegeden. Évente több alkalommal tartózkodik Magyarországon, ahol gyakorló programjain, elõadásain találkozhatnak vele a jóga iránt érdeklõdõk.

Előadás részletek Swamijitől


Szómagyarázat:

Guru:
Gu - a sötétség, Ru - a világosság; Guru az a spirituális személy, tanító, aki a "szellemi" sötétségbõl, tudatlanságból elvezet a lélek világosságához, az önmegvalósításhoz. 
Shíva:
Az az isteni személy, aki elpusztítja a negatívat és "helyébe" pozitivat teremt. 
Ráma:
Vishnu inkarnációja (megtestesülése) Élettörténetét írja le a népszerû indiai eposz, a Ramayana. 
Pandit:
tudós pap 
Krishna:
Vishnu inkarnációja (megtestesülése) Élettörténetét írja le a népszerû indiai eposz, a Mahabharata. 
Sannyas Diksha:
Swami beavatás. 
Swami:
Olyan személy, aki életét az emberiség nagy családjának szolgálatára szenteli. Holy Guruji Swami beavatása (Sannyas Dikshája 1943-ben volt. Mesterét, Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhujit, Sri Devpuriji 1845-ben avatta swamivá. Holy Guruji világhírû tanítványa, Mahamandaleshwar Sri Paramhans Swami Maheshwaranandaji swami beavatása 1962-ben volt. 
Paramhans:
a "legfensõbb hattyú", spirituálsi cím. 
Bhajan:
spirituális tanító ének 
Líla Amrit:
Holy Guruji könyve, Mestere, Bhagvan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji életérõl és tanításáról. 
Sat Sanathana Dharma:
Az Örök Isteni Törvény, Igazság 
Ashram:
Spirituális központ, Jógaközpont. "A" azt jelenti, hogy szivélyes invitálás; míg "shram" jelentése a hely, ahol a saját spirituális fejlõdésed érdekében tehetsz valamit.